Foreningen


Bestyrelsen 2020- 2021Formand

Christian Justesen Nr. 13

kontakt@egevej-ry.dk


Næstformand 

Emil Aaby Pallesen. Nr. 38

Emilpallesen@gmail.com


kasserer

Rune Wichard Nr. 44

Runerummand@gmail.com


Medlem

Hanne Iversen, Nr. 21

Hai@Via.dk


Medlem

Kim Aaen Egevej Nr. 3

Kimaaen@hotmail.com


Revisor

Harald Egevej Nr. 19

Jørgen Egevej Nr. 50.


Supplanter

- Thomas Fejrskov Vinther Nr. 46

- Andreas Tarpgaard nr. 20

- Kiss Jensen Nr. 26 (Revisor, Suppleant)
 

 Dagsordener og Referater

 


Meddelelser til foreningens medlemmer blive fremsendt som mail.

 

Foreningens Bank: Nordea 


Reg.nr. 5667

konto 6446-424864

 

 

Generalforsamling 14.03.2019

Dagsorden, Referat, Regnskab/budget


Generalforsamling 05.03.2020

Dagsorden, Referat, Regnskab/Budget


Generalforsamling 2021/2022

Aflyst og udsat til marts 2022 pga Covid 19.

Regnskab/budget 2021/22


Generalforsamling 10.03.2022

Dagsorden, Referat, Regnskaf/Budget


Generalforsamling 23.03.2023

Dagsorden, Referat, Regnskab/Budget


Generalforsamling 21.03.2024

Dagsorden, Referat, Regnskab/Budget