Bestemmelser

Grundejerforeningen Egen blev stiftet i 1981.

 

Foreningens vedtægter kan ses her

 

De juridiske bestemmelser for området er

 

LOKALPLAN NR. 4 - EGEVEJ

 

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets bl.a. om

 

- Anvendelse (bl.a. om hvilke erhverv der må drives)

 

- Bebyggelse (højder, omfang, placering og udseende)

 

- Beplantning (bla. at hegn i skel skal være levende hegn, det vil sige, at det  ikke er tilladt at opsætte fast hegn i skel)

 

Lokalplanen kan ses her

 

Den gældende plan for Egetræerne langs vejen kan ses her