Friarealer

De viste grønne arealer markeret med F er opholdsarealer der vedligeholdes af Grundejerforeningen.

De grønne 'striber' ud for den enkelte parcel vedligeholdes af grundejerne.


For at begrænse udgifterne til vedligeholdelse af fællesarealer, prøver vi at afholde arbejdsdag, hvert forår el. efterår, hvor der foretages reparationer og forbedringer på fællesarealerne og vejen.